stats

Mirosław Maj

Mirosław Piotr Maj to polski ekspert bezpieczeństwa teleinformatycznego, ekspert Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), współpracownik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, wieloletni kierownik CERT Polska, fundator i prezes Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń oraz współzałożyciel i wiceprezes zarządu ComCERT SA, a także wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Uczestniczył w budowaniu nowych CERT-ów w Polsce i zagranicą, szkoląc pracowników tych zespołów (w tym polski CERT rządowy i wojskowy). Koordynował NATO-owski projekt CLOSER, dzięki któremu powstało wiele nowych CERT-ów w krajach postsowieckich (między innymi w Gruzji, Armenii, Azerbejdżanie i Mołdawii).

Był inicjatorem współpracy pomiędzy zespołami bezpieczeństwa w Polsce – ABUSE Forum oraz aktywnym współorganizatorem najstarszej polskiej konferencji poświęconej bezpieczeństwu IT: SECURE.

W 2014 roku zainicjował powołanie Polskiej Obywatelskiej Cyberobrony – stowarzyszenia, którego celem jest wykorzystanie wiedzy i doświadczenia specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa w polskim narodowym systemie obronnym.

Materiały powiązane z osobą