Nazywam się Paweł Wilk i lubię komputery, a serwis random:seed jest moim hobbystycznym przedsięwzięciem, którego celem jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z ludźmi o podobnych umysłach.

Poza obcowaniem z maszynami dobrze czuję się pisząc po polsku, przemawiając, rozwiązując techniczne problemy i będąc blisko ludzi, z którymi mam dobry kontakt.

Ostatnimi czasy zawodowo zajmuję się eDiscovery (jedną z gałęzi informatyki śledczej), gdzie pomagam automatyzować powtarzalne czynności i obsługuję systemy przetwarzające dowody elektroniczne, aby prezentować je w zrozumiałej formie.

Dla przyjemności programuję, a w miarę możliwości pomagam innym porozumieć się z komputerem i pokazać, jak można go użyć do rozwiązywania problemów.

Dobrze sobie radzę z pisaniem w języku naturalnym, zdarza mi się też popełnić test penetracyjny bądź audyt bezpieczeństwa infrastruktury IT. Od czasu do czasu prowadzę szkolenia związane z nowymi technologiami, a raz na kilka lat lubię wystąpić na konferencji poświęconej bezpieczeństwu, programowaniu lub użytkowaniu systemów GNU/Linux.

Wychowałem się w społeczności wolnego oprogramowania (ang. Free Software) – współczesnym przejawie tzw. kultury darów, w której status społeczny zależy od dobrowolnego wkładu dla dobra wspólnoty, a nie od stanu posiadania czy dominacji nad innymi.

Jestem komunitarianinem – uważam, że mikrospołeczności i dobrowolna wymiana w ich zasięgu są dobrą implementacją gospodarczej i obyczajowej wolności. Za istotne jakości uważam również wolność dzielenia się wiedzą i wolność dostępu do informacji. Jestem praktycznie antyautorytarny – uznaję odpowiedzialność i zasadniczość, lecz nie uznaję zwierzchnictwa niepopartego potrzebami wszystkich zaangażowanych stron.

Znajdujące się tu materiały traktują głównie o programowaniu, chociaż zdarza mi się opublikować tekst poświęcony innej tematyce.

Zobacz także:

[ G+, FB, GH, GL, SO, In, YT, Vi ]
Jesteś w sekcji INF