Clojure jest językiem o solidnych podstawach teoretycznych. W tej części zajmiemy się metafizyką tego dialektu Lispa, a dokładniej definicjami stanu, tożsamości, powiązania i wartości. Pozwoli nam to oswoić się z paradygmatem funkcyjnym i zrozumieć dlaczego niektóre oczywiste czynności wymagają przeprowadzania operacji niestosowanych w innych językach programowania. read more →