Zmienna globalna to podstawowy typ referencyjny języka Clojure. Dzięki niej można nadawać stałą tożsamość zmieniającym się w czasie wartościom. W praktyce zmienne globalne, a także stanowiące ich wariant zmienne dynamiczne, pozwalają identyfikować funkcje, inne obiekty referencyjne i wartości wyrażające konfigurację programu. read more →