stats

Charles Michael Hammill

Charles Michael Hammill urodził się 14 sierpnia 1949 w Los Angeles, zmarł 19 grudnia 2006 tamże. W roku 1967 ukończył Liceum Westchester, a następnie służył w Rezerwie Sił Potwietrznych Stanów Zjednoczonych. W dalszej kolejności kształcił się na Uniwersytecie Południowej Kalifornii, gdzie zdobył tytuły magistra matematyki i informatyki. Zdobywał również wiedzę na Uniwersytecie Londyńskim.

Po skończonej edukacji zajmował się wspomaganym komputerowo projektowaniem statków powietrznych i inwestował w nieruchomości.

Był libertarianinem zainteresowanym zagadnieniem wolności w społeczeństwach opartych na wiedzy.

Materiały powiązane z osobą