stats

cypherpunks01

Grafika przedstawiająca emblemat hakerów, wzorzec glider z gry w życie

Cypherpunks01 to wirtualny autor, który reprezentuje twórców treści pragnących zachować anonimowość. Nazwa nawiązuje do powstałego w latach 70 ubiegłego wieku ruchu, którego członkowie propagowali powszechne stosowanie kryptografii jako nośnika zmian społecznych i politycznych.

Początki Cypherpunks związane są z grupą osób wymieniających poglądy na liście dyskusyjnej o takiej nazwie. Za głównego inspiratora związanej z ruchem ideologii uważa się Davida Chauma, który propagował użytkowanie anonimowej cyfrowej waluty i pseudonimowych systemów reputacji. Pomysły te opisał w publikacji z roku 1985 pt. „Security without Identification: Transaction Systems to Make Big Brother Obsolete”.

Materiały powiązane z osobą