OpenVPN bez tajemnic

Grafika

Każdemu administratorowi systemów zdarzyła się zapewne sytuacja, w której musiał zdalnie zarządzać środowiskiem – bazą danych, serwerem aplikacyjnym czy nawet urządzeniem aktywnym – w odległej, wewnętrznej sieci. W niektórych przedsiębiorstwach pojawia się też potrzeba dostępu pracowników do intranetu z dowolnego miejsca. Niezależnie od powodu wspomniane wymogi łączy potrzeba nawiązywania bezpiecznej łączności z „centralą”, a odpowiedzią na nią jest użycie wirtualnej sieci prywatnej.

OpenVPN jest stworzonym przez Jamesa Yonana wolnym oprogramowaniem (dystrybuowanym zgodnie z warunkami licencji GNU GPL), którego można użyć do tworzenia bezpiecznych połączeń między dwoma punkami lub podsieciami z wykorzystaniem autorskiego protokołu utrzymywania tuneli w warstwie transportowej (protokoły TCP lub UDP). Wewnątrz tunelu przenoszone mogą być dane warstwy sieciowej (IP) lub warstwy łącza danych (Ethernet).

Jesteś w sekcji .
Tematyka: