Czy osoba, która działając samodzielnie lub w imieniu jakiejś instytucji dopuszcza się naruszenia prawa, gdy nie mając do tego podstaw (omyłkowo lub z premedytacją) zawiadamia administratora usług hostingowych o tym, że użytkownik bezprawnie udostępnia zasoby objęte ochroną prawa autorskiego lub prawa własności intelektualnej?

Jesteś w sekcji LOG.