stats

Paweł Wilk

Fotografia portretowa Pawła Wilka, stylizowana

Paweł jest twórcą serwisu random:seed, który wcześniej pełnił funkcję prywatnego bloga i publikatora dla podręczników poświęconych programowaniu w języku Clojure i obsłudze systemu kontroli wersji Git. W obecnej formie można również uznać random:seed za nośnik dla wybranych materiałów pochodzących z niefunkcjonującego już serwisu BAD[SECTOR].PL, który poświęcony był bezpieczeństwu teleinformatycznemu.

Random:seed jest hobbystycznym przedsięwzięciem Pawła, a idea jego powstania to dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z ludźmi o podobnych umysłach.

Poza obcowaniem z komputerami Paweł odnajduje się pisząc po polsku, przemawiając, rozwiązując techniczne problemy i będąc blisko ludzi, z którymi ma dobry kontakt.

Od kilku lat zawodowo zajmuje się eDiscovery (jedną z gałęzi informatyki śledczej), gdzie pomaga automatyzować powtarzalne czynności i obsługuje systemy przetwarzające dowody elektroniczne, aby można było prezentować je w zrozumiałej formie.

Paweł wychował się w społeczności wolnego oprogramowania (ang. Free Software) – współczesnym przejawie tzw. kultury darów, w której status społeczny zależy od dobrowolnego wkładu dla dobra wspólnoty, a nie od stanu posiadania czy dominacji nad innymi.

Jest komunitarianinem – według niego mikrospołeczności i dobrowolna wymiana w ich zasięgu są dobrą implementacją gospodarczej i obyczajowej wolności. Za istotne jakości uważa również wolność dzielenia się wiedzą i wolność dostępu do informacji. Jest praktycznie antyautorytarny – uznaje odpowiedzialność i zasadniczość, lecz nie uznaję zwierzchnictwa niepopartego potrzebami wszystkich zaangażowanych stron.

Umieszczane tu przez niego materiały traktują głównie o programowaniu, chociaż zdarza mu się opublikować tekst poświęcony innej tematyce, np. bezpieczeństwu IT.

Zobacz także:

[ G+, FB, GH, GL, SO, In, YT, Vi ]

Materiały powiązane z osobą

Własność intelektualna a innowacje


Ważny wyrok w USA


Grafika przedstawiająca schody Sądu Najwyższego USA

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych rozstrzygnął spór między korporacjami Google i Oracle, uznając że wykorzystanie takich samych deklaracji w API jest dozwolonym użytkiem i nie może być przedmiotem roszczeń z tytułu ochrony prawa autorskiego. To ważny wyrok dla innowacji w przestrzeni nowych technologii.

Rozmowa kontrolowana #53


Wywiad dla Z3S


Grafika przedstawiająca baner audycji Rozmowa kontrolowana

W świąteczną niedzielę redaktorzy serwisu Zaufana Trzecia Strona – Adam Haertle i Adam Lange – przeprowadzili wielotematyczną rozmowę z Pawłem Wilkiem. Można posłuchać i pooglądać odpowiedzi dotyczących programowania zorientowanego na dane, eDiscovery i fragmentów historii zawodowej Pawła.

Referencje są dobre


Grafika przedstawiająca fragment budynku Swiss Tech Convention Center w kształcie grotu strzały

Wczorajszego wieczora otrzymałem elektroniczny list, w którym jeden z odwiedzających zadał mi parę pytań po lekturze wpisu dotyczącego parsowania numerów telefonicznych w Clojure. Pytanie było pozornie proste i związane z technicznym detalem budowania oprogramowania, ale tak naprawdę czytelnik poruszył bardzo istotny temat, nad którym sporo myślałem kilka lat temu, a teraz postanowiłem go streścić.

Grafika przedstawiająca naziemne anteny radarowe

Analiza i sprawdzanie poprawności numerów telefonicznych nie są zadaniami trywialnymi, a samodzielne utrzymywanie setek reguł uwzględniających zmieniające się sposoby numeracji w różnych regionach świata byłoby syzyfową pracą. Istnieją jednak projekty wolnego oprogramowania, które zawierają odpowiednie funkcje i na bieżąco aktualizowane zestawy reguł. Jedno z takich wolnodostępnych narzędzi postanowiłem włączyć do ekosystemu Clojure, a tu spróbuję przy okazji scharakteryzować również sam język na przykładzie opisów ważniejszych części tworzonej biblioteki.