stats

Paweł Wilk

Fotografia portretowa Pawła Wilka, stylizowana

Paweł jest twórcą serwisu random:seed, który wcześniej pełnił funkcję prywatnego bloga i publikatora dla podręczników poświęconych programowaniu w języku Clojure i obsłudze systemu kontroli wersji Git. W obecnej formie można również uznać random:seed za nośnik dla wybranych materiałów pochodzących z niefunkcjonującego już serwisu BAD[SECTOR].PL, który poświęcony był bezpieczeństwu teleinformatycznemu.

Random:seed jest hobbystycznym przedsięwzięciem Pawła, a idea jego powstania to dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z ludźmi o podobnych umysłach.

Poza obcowaniem z komputerami Paweł odnajduje się pisząc po polsku, przemawiając, rozwiązując techniczne problemy i będąc blisko ludzi, z którymi ma dobry kontakt.

Od kilku lat zawodowo zajmuje się eDiscovery (jedną z gałęzi informatyki śledczej), gdzie pomaga automatyzować powtarzalne czynności i obsługuje systemy przetwarzające dowody elektroniczne, aby można było prezentować je w zrozumiałej formie.

Paweł wychował się w społeczności wolnego oprogramowania (ang. Free Software) – współczesnym przejawie tzw. kultury darów, w której status społeczny zależy od dobrowolnego wkładu dla dobra wspólnoty, a nie od stanu posiadania czy dominacji nad innymi.

Jest komunitarianinem – według niego mikrospołeczności i dobrowolna wymiana w ich zasięgu są dobrą implementacją gospodarczej i obyczajowej wolności. Za istotne jakości uważa również wolność dzielenia się wiedzą i wolność dostępu do informacji. Jest praktycznie antyautorytarny – uznaje odpowiedzialność i zasadniczość, lecz nie uznaję zwierzchnictwa niepopartego potrzebami wszystkich zaangażowanych stron.

Umieszczane tu przez niego materiały traktują głównie o programowaniu, chociaż zdarza mu się opublikować tekst poświęcony innej tematyce, np. bezpieczeństwu IT.

Zobacz także:

[ G+, FB, GH, GL, SO, In, YT, Vi ]

Materiały powiązane z osobą

EEG spienione goni fale


Eksperyment medytacyjny z opaską Muse 2


Fotografia opaski Muse 2 z zapisem fal mózgowych w tle

Z roku na rok pojawia się coraz więcej urządzeń pozwalających w domowych warunkach dokonywać pomiarów bioelektrycznej czynności mózgu. Wykorzystuje się w nich zjawisko powstawania fal mózgowych o różnych częstotliwościach, zależnych od aktualnej kondycji psychofizycznej użytkownika. Skłoniony pandemicznym przywiązaniem do miejsca zamieszkania postanowiłem zaopatrzyć się w jeden z takich gadżetów, a po kilku tygodniach mogę pokusić się o subiektywny przegląd wybranego modelu.

random:press


#016


Okładka audycji random:press

Bazujące na Power Query ataki wymierzone w Excela; automatyczne tłumaczenie w formie fonetycznej z użyciem AI; krytyczne usterki w Cisco Data Center Network Manager; ogólnoświatowa kampania inwigilacyjna wymierzona w operatorów telefonii komórkowej; wykorzystywanie funkcji AlwaysInstallElevated systemów Windows do rozszerzania uprawnień.